نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
نظریه گفتمان لاکلا و موفه

نظریه گفتمان لاکلا و موفه

از ۲۸ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۸ مهر ۱۴۰۱

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

مقاله نویسی؛ مساله پژوهی و مرور نظام‌مند

از ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

زندگینامه نویسی

زندگینامه نویسی

از ۰۶ آذر ۱۴۰۱ تا ۰۶ آذر ۱۴۰۱

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

مفهوم شناسی نقوش تخت جمشید

از ۲۳ مهر ۱۴۰۱ تا ۲۳ مهر ۱۴۰۱

تحلیل گفتمان انتقادی

تحلیل گفتمان انتقادی

از ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

ویژگی‌ها و مبانی مطالعه‌ی سکه‌های اشکانی

از ۰۸ شهریور ۱۴۰۱ تا ۰۸ شهریور ۱۴۰۱