نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۴۲۷ مورد.
درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (پیشرفته)

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (پیشرفته)

از ۱۲ آبان ۱۴۰۰ تا ۰۳ آذر ۱۴۰۰

تکنیک­های مواجهه انتقادی با مسایل فلسفی

تکنیک­های مواجهه انتقادی با مسایل فلسفی

از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰

در محضر مثنوی(مخصوص بانوان)

در محضر مثنوی(مخصوص بانوان)

از ۰۸ مهر ۱۴۰۰ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۰