نمایش ۱۳ تا ۲۴ مورد از کل ۴۶۴ مورد.
اینترنت اشیا و کسب و کار

اینترنت اشیا و کسب و کار

از ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ تا ۲۴ بهمن ۱۴۰۰

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

نسخه‌شناسی فارسی (دوره مقدماتی)

از ۲۱ دی ۱۴۰۰ تا ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه (۷)

با مولانا و فیه مافیه (۷)

از ۰۳ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰

هندسه و تزیینات در معماری

هندسه و تزیینات در معماری

از ۱۵ دی ۱۴۰۰ تا ۱۵ دی ۱۴۰۰