فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۳۷ تا ۴۵ مورد از کل ۳۳۶ مورد.
خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)

خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)

از ۰۴ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۹

تاریخ جایگزین

تاریخ جایگزین

از ۰۶ مهر ۱۳۹۹ تا ۰۷ مهر ۱۳۹۹

تربیت و سواد رسانه ای

تربیت و سواد رسانه ای

از ۲۵ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۹