فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۲۱ مورد.
آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS

آشنایی با نرم‌افزار تحلیل داده‌های کمّی SPSS

از ۲۵ فروردین ۱۴۰۰ تا ۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

بازخوانی و تحلیل رمان‌ زنان مصر

بازخوانی و تحلیل رمان‌ زنان مصر

از ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ تا ۰۹ خرداد ۱۴۰۰

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

از ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

متد نقد کتاب در حوزه علوم انسانی

از ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰

روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

از ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

مدیریت مصرف رسانه در خانواده

مدیریت مصرف رسانه در خانواده

از ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰