فیلتر های جستجو: برگزار شده پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۸ مورد.
تربیت و سواد رسانه ای

تربیت و سواد رسانه ای

از ۲۵ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۶ آبان ۱۳۹۹

ارتباطات علم برای پژوهشگران

ارتباطات علم برای پژوهشگران

از ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۸