فیلتر های جستجو: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۶ مورد.
تربیت و سواد رسانه ای

تربیت و سواد رسانه ای

از ۱۸ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۹

ارتباطات علم برای پژوهشگران

ارتباطات علم برای پژوهشگران

از ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۸ آبان ۱۳۹۸

آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری

از ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۸