فیلتر های جستجو: پژوهشکده تاریخ ایران

نمایش ۱۹ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
تدوین گام به گام مقاله علمی پژوهشی

تدوین گام به گام مقاله علمی پژوهشی

از ۰۳ خرداد ۱۳۹۷ تا ۳۰ خرداد ۱۳۹۷

اصول مطالعات سکه شناختی

اصول مطالعات سکه شناختی

از ۰۷ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

از ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی طرح نامه نویسی

کارگاه آموزشی طرح نامه نویسی

از ۱۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۱۷ اسفند ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی تکنیک های نوین در تاریخ شفاهی

کارگاه آموزشی تکنیک های نوین در تاریخ شفاهی

از ۰۷ اسفند ۱۳۹۶ تا ۰۷ اسفند ۱۳۹۶

اصول مطالعات سکه‌شناختی

اصول مطالعات سکه‌شناختی

از ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

نگارش مقاله علمی - پژوهشی

نگارش مقاله علمی - پژوهشی

از ۱۲ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۶