فیلتر های جستجو: مدیریت ترویج دستاوردهای پژوهش های علوم انسانی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۶ مورد.
روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

روش نظریه مبنایی (دوره پیشرفته)

از ۰۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

رموز اشراقی شاهنامه (داستان سیاوخش)

رموز اشراقی شاهنامه (داستان سیاوخش)

از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۰

از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی

از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی

از ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

آشنایی با تبارنامۀ اشراقیان

آشنایی با تبارنامۀ اشراقیان

از ۰۲ تیر ۱۴۰۰ تا ۲۳ تیر ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه ۵

با مولانا و فیه مافیه ۵

از ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰