فیلتر های جستجو: پژوهشکده مطالعات اجتماعی

نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۲۹ مورد.
روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی

روش‌های تحقیق کیفی در علوم انسانی

از ۱۰ آذر ۱۳۹۷ تا ۱۱ آذر ۱۳۹۷

مساله نوشتن در علوم انسانی

مساله نوشتن در علوم انسانی

از ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ تا ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

روش تحقیق با رویکرد پژوهش‌های کیفی

روش تحقیق با رویکرد پژوهش‌های کیفی

از ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فرایند انجام پژوهش کیفی

فرایند انجام پژوهش کیفی

از ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷ تا ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

درسگفتار ملاحظات فلسفی در پژوهش های اجتماعی

از ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ تا ۲۷ فروردین ۱۳۹۷