فیلتر های جستجو: پژوهشکده زبان شناسی

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۱۱ مورد.
آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

از ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی

از ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰

آشنایی مقدماتی با لینوکس برای زبان شناسان

آشنایی مقدماتی با لینوکس برای زبان شناسان

از ۰۵ شهریور ۱۳۹۹ تا ۱۲ شهریور ۱۳۹۹

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (دوره مقدماتی)

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی (دوره مقدماتی)

از ۲۸ فروردین ۱۳۹۹ تا ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

مقدمات زبان سانسکریت

مقدمات زبان سانسکریت

از ۱۵ مهر ۱۳۹۸ تا ۳۰ دی ۱۳۹۸