فیلتر های جستجو: در حال برگزاری

نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۹ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱آموزش زبان‌عبری کتاب مقدس – سطح ۲۰۶ آبان ۱۳۹۹۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۳امیررضا حقیقت‌خواهثبت نام
۲با مولانا و فیه مافیه (۳)۰۷ آبان ۱۳۹۹۰۸ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۸دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۳روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)۰۶ آبان ۱۳۹۹۰۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۱دکتر اعظم قاسمیمشاهده
۴خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)۰۴ مهر ۱۳۹۹۲۰ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۱:۵۱مشاهده
۵حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ۱۹ مهر ۱۳۹۹۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۳دکتر طاهره ایشانیمشاهده
۶قرائت و تفسیر متن آلمانی مقدمه (Einleitung) وجود و زمان هایدگر۰۷ مهر ۱۳۹۹۰۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۳دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۷زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، قرائت و تفسیر متن آلمانی بند های ۴.۲ الی ۷۰۵ مهر ۱۳۹۹۰۶ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۱۰دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۸آموزش زبان‌ عبری کتاب مقدس– سطح ۱ گروه ۲۰۸ مهر ۱۳۹۹۰۸ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۰امیررضا حقیقت‌خواهمشاهده
۹فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل، قرائت و تفسیر متن آلمانی (بندهای ۴۸ تا ۷۲)۰۹ مهر ۱۳۹۹۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۴دکتر مهدی اصفهانیمشاهده