فیلتر های جستجو: در حال برگزاری

نمایش ۱ تا ۷ مورد از کل ۷ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱دائودِه جینگ: اسرار و تأویلات۱۸ آبان ۱۳۹۹۲۶ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۸دکتر اسماعیل رادپورمشاهده
۲آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه در مطالعات اسلامی(۱): کلیات، مفاهیم و جریان‌ها۰۱ آذر ۱۳۹۹۰۷ آذر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹دکتر احمد پاکتچی , دکتر سیدمحمدهادی گرامی , دکتر فرهنگ مهروش(حامد خانی)-ثبت نام
۳با مولانا و فیه مافیه (۳)۰۷ آبان ۱۳۹۹۲۸ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۳۸دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۴پرسش‌های مهم در فلسفه دین۲۰ آبان ۱۳۹۹۱۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۸دکتر سید امیر اکرمیمشاهده
۵قرائت و تفسیر متن آلمانی مقدمه (Einleitung) وجود و زمان هایدگر۰۷ مهر ۱۳۹۹۰۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۳دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۶فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل، قرائت و تفسیر متن آلمانی (بندهای ۴۸ تا ۷۲)۰۹ مهر ۱۳۹۹۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۴دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۷زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، قرائت و تفسیر متن آلمانی بند های ۴.۲ الی ۷۰۵ مهر ۱۳۹۹۰۶ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۱۰دکتر مهدی اصفهانیمشاهده