فیلتر های جستجو: برگزار شده

نمایش ۲۷۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۲۱ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۲۷۱تحلیل و بررسی چهار رمان آخر فهرست بوکر عربی خوانی۰۸ اسفند ۱۳۹۶۲۹ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر شکوه السادات حسینیمشاهده
۲۷۲ترجمه فیلم و سریال از زبان عربى به فارسى و بالعکس۱۷ بهمن ۱۳۹۶۱۷ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۲۷۳تاریخ انگاره تفسیر به رای: رویکرد تاریخی, تطبیقی و تحلیلی۰۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سیدمحمدهادی گرامیمشاهده
۲۷۴جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه۰۷ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر محمد نجاریمشاهده
۲۷۵اصول مطالعات سکه‌شناختی۱۸ بهمن ۱۳۹۶۱۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر صفورا برومندمشاهده
۲۷۶روش ها و مکاتب تفسیری۱۶ بهمن ۱۳۹۶۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچیمشاهده
۲۷۷روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)۲۳ بهمن ۱۳۹۶۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سمیه توحیدلومشاهده
۲۷۸کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق۱۱ بهمن ۱۳۹۶۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰مرتضی گوهری پورمشاهده
۲۷۹مدیریت اطلاعات علمی و شخصی (PIM) در فضای کلود (Cloud) و آموزش استفاده از نرم‌افزار Mendeley۱۲ دی ۱۳۹۶۱۲ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ایوب نازیمشاهده
۲۸۰شاهنامه خوانی: شرح و تحلیل داستان رستم و اسفندیار۱۲ دی ۱۳۹۶۱۹ دی ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰دکتر ابوالفضل خطیبیمشاهده
۲۸۱ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۰۲ اسفند ۱۳۹۶۰۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید جلیل شاهری لنگرودیمشاهده
۲۸۲نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت فقه زنان از منظر قرآن )۱۳ دی ۱۳۹۶۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر شهریار نیازیمشاهده
۲۸۳تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)۲۲ آذر ۱۳۹۶۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر حامد صفایی‌پور , دکتر حسین شیخ رضاییمشاهده
۲۸۴تصحیح نسخه خطی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید عبدالله انوارمشاهده
۲۸۵شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۱۲مریم جعفریمشاهده
۲۸۶تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی۲۸ بهمن ۱۳۹۶۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر معصومه ریعانمشاهده
۲۸۷فرایند انجام پژوهش کمی۰۹ بهمن ۱۳۹۶۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر غلامحسین حبیبیمشاهده
۲۸۸چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی۰۸ مهر ۱۳۹۷۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مریم صانع پورمشاهده
۲۸۹رویکرد نوین به آموزش زبان انگلیسی با تاکید بر فرهنگ بومی۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰پروفسور جین اکستاممشاهده
۲۹۰تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی )۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر حامد صفایی‌پور , دکتر حسین شیخ رضاییمشاهده
۲۹۱صورتبندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر محسن رضوانیمشاهده
۲۹۲نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت حقوق انسانی زنان از منظر قرآن )۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰دکتر شهریار نیازیمشاهده
۲۹۳نقد داستان کارگاه اول : نقد جامعه شناختی رمان۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰دکتر مریم عاملی رضاییمشاهده
۲۹۴شاهنامه و متون پهلوی۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰دکتر محمود جعفری دهقیمشاهده
۲۹۵ریسک فاکتورهای شناختی یادگیری آموزشگاهی؛ دوره اول: پردازش دیداری۳۰ آذر ۱۳۹۶۳۰ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سید روح الله شهابیمشاهده
۲۹۶ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۲۹۷صرف و نحو کاربردی۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۲۹۸تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی ) در شهر اصفهان۰۲ آذر ۱۳۹۶۰۳ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمیمشاهده
۲۹۹معانی فلسفه در اندیشه یونانی۲۵ دی ۱۳۹۶۲۵ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زادهمشاهده
۳۰۰نگارش مقاله علمی - پژوهشی۱۲ بهمن ۱۳۹۶۰۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۹دکتر نیره دلیرمشاهده