امیررضا حقیقت‌خواه

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


آموزش زبان‌ عبری کتاب مقدس– ترم اول

آموزش زبان‌ عبری کتاب مقدس– ترم اول

از ۰۴ شهریور ۱۳۹۹ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۹

آموزش زبان‌ عبری کتاب مقدس– ترم اول

آموزش زبان‌ عبری کتاب مقدس– ترم اول

از ۰۸ مهر ۱۳۹۹ تا ۰۴ آذر ۱۳۹۹