نمایش ۹۷ تا ۱۰۸ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

آشنایی با روش پژوهش در نوشتگان

از ۱۰ آذر ۱۴۰۰ تا ۲۴ آذر ۱۴۰۰

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هشتم)

از ۲۷ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۷ آبان ۱۴۰۰

با مولانا و فیه مافیه (۷)

با مولانا و فیه مافیه (۷)

از ۰۳ آذر ۱۴۰۰ تا ۱۸ اسفند ۱۴۰۰