نمایش ۱۰۹ تا ۱۲۰ مورد از کل ۵۲۸ مورد.
آشنایی با روش سناریوپردازی

آشنایی با روش سناریوپردازی

از ۲۵ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۵ آبان ۱۴۰۰

آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها

آشنایی با آینده پژوهی، روش‌ها و رویکردها

از ۱۱ آبان ۱۴۰۰ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۰

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

آسیب شناسی دارالتادیب ها در دوران پهلوی

از ۲۶ آبان ۱۴۰۰ تا ۲۶ آبان ۱۴۰۰

در محضر مثنوی

در محضر مثنوی

از ۰۸ مهر ۱۴۰۰ تا ۲۹ مهر ۱۴۰۰