تقویم دوره های آموزشی ۱۳۹۹

تاریخ

نام دوره

ایام هفته

ساعت

فروردین

۹۹/۰۱/۲۸

در آمدی بر زبان شناسی رایانشی(دوره مقدماتی)

پنج شنبه ها

14تا18

اردیبهشت

۹۹/۰۲/۱۳

آشنایی با روش‌های اقتباس سینمایی از ادبیات

شنبه ها

17تا19

۹۹/۰۲/۱۶

آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA

سه شنبه ها

12تا15

۹۹/۰۲/۱۸

مدیریت منابع با استفاده نرم افزار اِندنوت: از مقدماتی تا پیشرفته (همراه با نصب رایگان نرم افزار)

پنج شنبه

9تا13

۹۹/۰۲/۲۰

حقوق کودک

شنبه - یکشنبه- دوشنبه

13 -15

۹۹/۰۲/۲۹

روش تحقیق کیفی

دوشنبه ها

13تا16

خرداد

۹۹/۰۳/۰۷

متد نقد کتاب درحوزه علوم انسانی

چهارشنبه

8تا18

۹۹/۰۳/۱۱

عقلانیت در روایتی زنانه گفتمان غربی(دوره دوم)

یکشنبه ها

10تا12

۹۹/۰۳/۲۱

آشنایی با ژانر داستان‌های فبک  و راهنماهای آنها

چهارشنبه و پنج شنبه

12/30تا16/30

۹۹/۰۳/۲۱

 با مولانا و فیه مافیه

چهارشنبه ها

17تا18/30

۹۹/۰۳/۲۶

اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی

دوشنبه ها

14تا17

۹۹/۰۳/۲۹

انسان شناسی انتقادی

پنج شنبه

8تا18

تیر

۹۹/۰4/۲۸

طبیعت و ماوراى طبیعت در غزلیات مولانا

شنبه

17تا18/30