نمایش ۲۸ تا ۳۶ مورد از کل ۳۳۴ مورد.
با مولانا و فیه مافیه (۳)

با مولانا و فیه مافیه (۳)

از ۰۷ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۹

تست برای گواهی آنلاین

تست برای گواهی آنلاین

از ۰۲ مهر ۱۳۹۹ تا ۰۲ مهر ۱۳۹۹

روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)

روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)

از ۰۶ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹

حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ

حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ

از ۱۹ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۹

خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)

خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)

از ۰۴ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۹