دوره های آموزشی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۲۲۶ تا ۲۳۴ مورد از کل ۲۶۴ مورد.
تصحیح نسخه خطی

تصحیح نسخه خطی

از ۰۷ دی ۱۳۹۶ تا ۰۷ دی ۱۳۹۶

تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی

از ۲۸ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

فرایند انجام پژوهش کمی

فرایند انجام پژوهش کمی

از ۰۹ بهمن ۱۳۹۶ تا ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی

از ۰۸ مهر ۱۳۹۷ تا ۲۲ مهر ۱۳۹۷