نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۳۷۰ مورد.
رموز اشراقی شاهنامه (داستان سیاوخش)

رموز اشراقی شاهنامه (داستان سیاوخش)

از ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۰۳ مرداد ۱۴۰۰

از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی

از روایت تا گفتمان : چالش های نشانه- معنایی متن ادبی

از ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

فرزندپروری معماری ذهن

فرزندپروری معماری ذهن

از ۰۶ شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۴ مهر ۱۴۰۰

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی

درآمدی بر زبان‎شناسی رایانشی

از ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ تا ۲۶ خرداد ۱۴۰۰