نمایش ۱۰ تا ۱۸ مورد از کل ۳۱۹ مورد.
تربیت و سواد رسانه ای

تربیت و سواد رسانه ای

از ۱۸ آبان ۱۳۹۹ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۹

روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)

روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)

از ۰۶ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹

پرسش‌های مهم در فلسفه دین

پرسش‌های مهم در فلسفه دین

از ۲۰ آبان ۱۳۹۹ تا ۰۹ دی ۱۳۹۹

مدیریت اطلاعات علمی و شخصی(PIM)

مدیریت اطلاعات علمی و شخصی(PIM)

از ۲۰ آبان ۱۳۹۹ تا ۲۰ آبان ۱۳۹۹

خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)

خوشنویسی خط فارسی (به زبان روسی)

از ۰۴ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۳ آبان ۱۳۹۹

حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ

حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ

از ۱۹ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۹