فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام پژوهشکده اخلاق و تربیت

نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)۱۳تا۱۴سال۰۳ شهریور ۱۳۹۹۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۵دکتر سعید ناجیثبت نام
۲آموزش مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)۱۰تا۱۲سال۰۳ شهریور ۱۳۹۹۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۰۰دکتر سعید ناجیثبت نام
۳آموزش مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان)۸تا۹۰۳ شهریور ۱۳۹۹۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۴خانم سمانه عسگریثبت نام
۴آموزش مهارت های فکری به کودکان و نوجوانان ( فلسفه برای کودکان) ۶تا۷۰۳ شهریور ۱۳۹۹۳۱ مرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۵۳خانم سمانه عسگریثبت نام