فیلتر های جستجو: پژوهشکده حکمت معاصر

نمایش ۱ تا ۲۴ مورد از کل ۲۴ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱پرسش‌های مهم در فلسفه دین۲۰ آبان ۱۳۹۹۱۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۸دکتر سید امیر اکرمیمشاهده
۲دائودِه جینگ: اسرار و تأویلات۱۸ آبان ۱۳۹۹۰۹ بهمن ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۸دکتر اسماعیل رادپورمشاهده
۳روش نقد و ارزیابی آثار فلسفی (مقاله، کتاب)۰۶ آبان ۱۳۹۹۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۱دکتر اعظم قاسمیمشاهده
۴قرائت و تفسیر متن آلمانی مقدمه (Einleitung) وجود و زمان هایدگر۰۷ مهر ۱۳۹۹۰۸ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۳۳دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۵فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل، قرائت و تفسیر متن آلمانی (بندهای ۴۸ تا ۷۲)۰۹ مهر ۱۳۹۹۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۲۴دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۶زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، قرائت و تفسیر متن آلمانی بند های ۴.۲ الی ۷۰۵ مهر ۱۳۹۹۰۶ مهر ۱۳۹۹ | ۰۱:۱۰دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۷عقلانیت در روایتی زنانه، گفتمان غربی(دوره دوم)۱۱ خرداد ۱۳۹۹۲۵ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۸دکتر مریم صانع پورمشاهده
۸زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، ترجمه و تفسیربندهای ۳ و ۴ متن آلمانی۲۹ بهمن ۱۳۹۸۰۳ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۲:۲۵دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۹فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل (تفسیر بندهای ۲۵ تا ۵۰ متن)۲۷ بهمن ۱۳۹۸۱۶ تیر ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۰دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۱۰حکمت هنر ایرانی اسلامی۲۹ بهمن ۱۳۹۸۳۰ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۲:۳۳دکتر طاهره کمالی زادهمشاهده
۱۱عقلانیت در روایتی زنانه (گفتمان غربی)۲۹ دی ۱۳۹۸۲۱ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۷دکتر مریم صانع پورمشاهده
۱۲حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)مرحله دوم۱۶ دی ۱۳۹۸۱۵ دی ۱۳۹۸ | ۱۴:۴۲دکتر اسماعیل رادپورمشاهده
۱۳فلسفه دین در پیشگفتار (Vorrede) پدیدارشناسی روح هگل، قرائت و تفسیر متن آلمانی۱۲ آبان ۱۳۹۸۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۱۴زبان دین و رساله منطقی فلسفی ویتگنشتاین، قرائت و تفسیر متن آلمانی۱۴ آبان ۱۳۹۸۲۷ دی ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر مهدی اصفهانیمشاهده
۱۵حکمت چین باستان (تمثیلات و معانی)۰۳ تیر ۱۳۹۸۱۷ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر اسماعیل رادپورمشاهده
۱۶نرم‌افزار زوترو (Zotero)۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر علیرضا دری نوگورانیمشاهده
۱۷موضوعات مهم در فلسفه دین۲۹ بهمن ۱۳۹۷۲۲ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر سید امیر اکرمیمشاهده
۱۸نسبت میان طبیعیات و مابعدالبیطعه در فلسفه مدرن۰۸ بهمن ۱۳۹۷۰۶ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سیدمصطفی شهرآیینیمشاهده
۱۹متفکران عرب و بازخوانی سنت اسلامی۰۷ آذر ۱۳۹۷۰۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سید صادق حقیقت , دکتر حامد علی اکبرزاده , آقای سید محمد ال مهدی , دکتر هادی بیگیمشاهده
۲۰زبان و معرفت در فلسفه اسلامی۱۷ مهر ۱۳۹۷۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پروفسور نادیا گرمانمشاهده
۲۱«مسئله شر» در الهیات و فلسفه دینِ مدرن۱۵ مهر ۱۳۹۷۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر نعیمه پور محمدیمشاهده
۲۲پایان‌نامه نویسی (با تأکید بر گرایش‌های رشته فلسفه)۱۵ مهر ۱۳۹۷۱۸ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهدی اخوانمشاهده
۲۳کارگاه آموزشی پایان‌نامه نویسی (با تأکید بر گرایش‌های رشتۀ فلسفه)۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷۰۸ خرداد ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهدی اخوانمشاهده
۲۴درسگفتار حکمت چین (در آینۀ دائوده جینگ و تفاسیر سنّتی آن)۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷۳۱ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر اسماعیل رادپورمشاهده