فیلتر های جستجو: در حال ثبت نام

نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱آموزش زبان‌عبری کتاب مقدس – سطح ۲۰۶ آبان ۱۳۹۹۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۰:۱۳امیررضا حقیقت‌خواهثبت نام
۲معناشناسی و مطالعات قرآنی (دوره هفتم)۲۲ آبان ۱۳۹۹۲۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۴۲دکتر احمد پاکتچی , دکتر هادی رهنما , دکتر علی اصغر سلطانی , دکتر علی دهقان , دکتر کامیار جولاییثبت نام
۳آشنایی با نرم افزار لیزرل LISREL"": مدل سازی معادلات ساختاری۱۸ آبان ۱۳۹۹۱۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۴دکتر معصومه شفعتیثبت نام
۴دائودِه جینگ: اسرار و تأویلات۱۸ آبان ۱۳۹۹۱۴ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۸دکتر اسماعیل رادپورثبت نام
۵آشنایی با نرم افزار تحلیل داده های کیفی مکس کیو دی اِی MAXQDA۰۹ آذر ۱۳۹۹۰۲ آذر ۱۳۹۹ | ۱۱:۲۰دکتر معصومه شفعتیثبت نام
۶آشنایی با کاربست رویکردهای انسان‌شناختی در مطالعات قرآنی و اسلامی۱۷ آذر ۱۳۹۹۳۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۴۰دکتر احمد پاکتچی , دکتر سیدمحمدهادی گرامی , دکتر فرهنگ مهروش(حامد خانی)- , دکتر یحیی میرحسینی , دکتر محمدحسن شیرزاد , دکتر محمدحسین شیرزادثبت نام
۷تدوین طرحنامه برای طرح‌های کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی۲۰ آبان ۱۳۹۹۰۹ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۲دکتر الهام ابراهیمیثبت نام
۸تدوین طرحنامه رساله و پایان‌نامه کاربردی و کارفرمایی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی۱۸ آذر ۱۳۹۹۰۹ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۰۸دکتر فرزانه میرشاه‌ولایتیثبت نام
۹حقوق بزه‌دیدگان خشونت جنسی در محاکم کیفری: افسانه‌ها و واقعیت‌ها۲۵ آبان ۱۳۹۹۲۱ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۲دکتر سپیده میرمجیدیثبت نام
۱۰تربیت و سواد رسانه ای۱۸ آبان ۱۳۹۹۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۳۷دکتر امیر سپنجیثبت نام
۱۱آشنایی با رویکرد تاریخ انگاره و اندیشه در مطالعات اسلامی(۱): کلیات، مفاهیم و جریان‌ها۰۱ آذر ۱۳۹۹۲۸ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۲۹دکتر احمد پاکتچی , دکتر سیدمحمدهادی گرامی , دکتر فرهنگ مهروش(حامد خانی)-ثبت نام
۱۲پرسش‌های مهم در فلسفه دین۲۰ آبان ۱۳۹۹۲۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۸دکتر سید امیر اکرمیثبت نام
۱۳ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۰۱ بهمن ۱۳۹۹۳۰ آذر ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۰سید جلیل شاهری لنگرودیثبت نام
۱۴مدیریت اطلاعات علمی و شخصی(PIM)۲۰ آبان ۱۳۹۹۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۱۲:۱۷ایوب نازی , مجید علیقلی زادهثبت نام