نمایش ۱۸۱ تا ۲۱۰ مورد از کل ۳۱۹ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۱۸۱متفکران عرب و بازخوانی سنت اسلامی۰۷ آذر ۱۳۹۷۰۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سید صادق حقیقت , دکتر حامد علی اکبرزاده , آقای سید محمد ال مهدی , دکتر هادی بیگیمشاهده
۱۸۲زبان و معرفت در فلسفه اسلامی۱۷ مهر ۱۳۹۷۱۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰پروفسور نادیا گرمانمشاهده
۱۸۳«مسئله شر» در الهیات و فلسفه دینِ مدرن۱۵ مهر ۱۳۹۷۲۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر نعیمه پور محمدیمشاهده
۱۸۴شاهنامه‌خوانی: شرح و تحلیل داستان بیژن و منیژه۲۴ مهر ۱۳۹۷۱۶ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر ابوالفضل خطیبیمشاهده
۱۸۵آموزشی تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی )۳۱ تیر ۱۳۹۷۰۶ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمیمشاهده
۱۸۶پدیدارشناسی و «در جهان بودن»/ در آمدی بر پدیدارشناسی هرمنوتیکی (تاریخ جدید اعلام می شود)۲۴ مهر ۱۳۹۷۲۳ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهدی بناییمشاهده
۱۸۷مدرسه تابستانی برای صدور گواهی( مخصوص کسانی هست که در پنجمین مدرسه تابستانی اخلاق در پژوهش شرکت نموده اند)۱۹ مهر ۱۳۹۷۲۷ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰دکتر آیت اله میرزاییمشاهده
۱۸۸پایان‌نامه نویسی (با تأکید بر گرایش‌های رشته فلسفه)۱۵ مهر ۱۳۹۷۱۸ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهدی اخوانمشاهده
۱۸۹ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۰۲ آبان ۱۳۹۷۱۸ بهمن ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰سید جلیل شاهری لنگرودیمشاهده
۱۹۰خدمات علمی تخصصی در حوزه علوم انسانی با تاکید برآزمونMSRT۰۱ آبان ۱۳۹۷۳۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰خانم الهام سروندیمشاهده
۱۹۱تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (مرحله تکمیلی)۱۴ آذر ۱۳۹۷۱۹ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر حامد صفایی‌پورمشاهده
۱۹۲فقه الحدیث۰۲ مهر ۱۳۹۷۰۳ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچیمشاهده
۱۹۳بررسی آراء و نظرات جدید در حوزه قرآن و حدیث۰۱ مهر ۱۳۹۷۱۵ دی ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سیدمحمدهادی گرامیمشاهده
۱۹۴دانش پژوهی نقادانه۱۴ شهریور ۱۳۹۷۲۱ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر حامد صفایی‌پورمشاهده
۱۹۵مدیریت عالی بازار سرمایه۰۶ مرداد ۱۳۹۷۲۵ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰مشاهده
۱۹۶هامش و حاشیه در ادوار نسخ خطی۲۱ شهریور ۱۳۹۷۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰مشاهده
۱۹۷آشنایی با نسخ خطی۲۲ شهریور ۱۳۹۷۲۸ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰آقای سید محمد صادق ابراهیمیانمشاهده
۱۹۸تحلیل و بررسی چهار رمان در فهرست بوکر عربی (سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ و ۲۰۱۸ )۲۸ فروردین ۱۳۹۸۰۴ مهر ۱۳۹۸ | ۰۰:۰۰دکتر شکوه السادات حسینیمشاهده
۱۹۹فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال)۰۴ شهریور ۱۳۹۷۰۳ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سعید ناجیمشاهده
۲۰۰فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۳ تا ۱۶ سال)۰۵ شهریور ۱۳۹۷۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر روح الله کریمیمشاهده
۲۰۱فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۱۰ تا ۱۲ سال)۰۵ شهریور ۱۳۹۷۱۲ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سعید ناجیمشاهده
۲۰۲فلسفه ورزی با کودکان و نوجوانان (گروه سنی ۷ تا ۹ سال)۰۵ شهریور ۱۳۹۷۱۲ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰خانم سمانه عسگریمشاهده
۲۰۳نقد های پسامدرنیستی به متن های تاریخ نگارانه (تغییر تاریخ کارگاه ۲۹ آبان ماه)۲۹ آبان ۱۳۹۷۱۰ آذر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر علیرضا ملایی توانیمشاهده
۲۰۴استدلال ورزی نقادانه۲۷ تیر ۱۳۹۷۲۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر حامد صفایی‌پورمشاهده
۲۰۵نشانه شناسی۲۶ تیر ۱۳۹۷۲۹ تیر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰مشاهده
۲۰۶نرم افزار اقتصاد سنجی Eviews۰۴ مهر ۱۳۹۷۰۷ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهدی حاج امینیمشاهده
۲۰۷مقدمه‏ای بر اقتصاد کلان-مالی۰۴ مهر ۱۳۹۷۲۲ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر محمدعلی ابوترابیمشاهده
۲۰۸آموزش مهارت های فرزندپروری به والدین دارای فرزند ۲ تا ۱۲ ساله۱۰ مهر ۱۳۹۷۱۰ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر سید روح الله شهابی , خانم نسترن رضاییمشاهده
۲۰۹اساطیر ایرانی و آفرینش ادبی۱۲ شهریور ۱۳۹۷۰۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور مطلقمشاهده
۲۱۰مهارت های زندگی (Life Skills) (پنج مهارت دوم )۰۳ تیر ۱۳۹۷۰۴ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر اسماعیل ناصریمشاهده