نمایش ۲۷۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۳۱۹ مورد.
ردیفعنوانتاریخآخرین مهلت ثبت ناممدرس ها 
۲۷۱تاریخ انگاره تفسیر به رای: رویکرد تاریخی, تطبیقی و تحلیلی۰۴ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سیدمحمدهادی گرامیمشاهده
۲۷۲جنبه‏‌های نمایشی زنان در شاهنامه۰۷ بهمن ۱۳۹۶۰۴ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر محمد نجاریمشاهده
۲۷۳اصول مطالعات سکه‌شناختی۱۸ بهمن ۱۳۹۶۱۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر صفورا برومندمشاهده
۲۷۴روش ها و مکاتب تفسیری۱۶ بهمن ۱۳۹۶۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر احمد پاکتچیمشاهده
۲۷۵روش تحقیق (با رویکرد پژوهش‌های کمی)۲۳ بهمن ۱۳۹۶۲۳ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سمیه توحیدلومشاهده
۲۷۶کاربست نظریه زمینه ای در تحقیق۱۱ بهمن ۱۳۹۶۱۱ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰مرتضی گوهری پورمشاهده
۲۷۷مدیریت اطلاعات علمی و شخصی (PIM) در فضای کلود (Cloud) و آموزش استفاده از نرم‌افزار Mendeley۱۲ دی ۱۳۹۶۱۲ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ایوب نازیمشاهده
۲۷۸شاهنامه خوانی: شرح و تحلیل داستان رستم و اسفندیار۱۲ دی ۱۳۹۶۱۹ دی ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰دکتر ابوالفضل خطیبیمشاهده
۲۷۹ویرایشِ زبانی (فنّی یا صوری، و نگارشی)، علمی و عملی۰۲ اسفند ۱۳۹۶۰۹ اسفند ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید جلیل شاهری لنگرودیمشاهده
۲۸۰نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت فقه زنان از منظر قرآن )۱۳ دی ۱۳۹۶۱۳ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر شهریار نیازیمشاهده
۲۸۱تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی)۲۲ آذر ۱۳۹۶۱۹ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر حامد صفایی‌پور , دکتر حسین شیخ رضاییمشاهده
۲۸۲تصحیح نسخه خطی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰سید عبدالله انوارمشاهده
۲۸۳شیوه های نگهداری و حفاظت از کتب و اسناد کاغذی۰۷ دی ۱۳۹۶۰۷ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۱۲مریم جعفریمشاهده
۲۸۴تحلیل حضور اجتماعی زنان در روایات اسلامی۲۸ بهمن ۱۳۹۶۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر معصومه ریعانمشاهده
۲۸۵فرایند انجام پژوهش کمی۰۹ بهمن ۱۳۹۶۱۶ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر غلامحسین حبیبیمشاهده
۲۸۶چند صدایی اخلاقی در دنیای مجازی۰۸ مهر ۱۳۹۷۰۸ مهر ۱۳۹۷ | ۰۰:۰۰دکتر مریم صانع پورمشاهده
۲۸۷رویکرد نوین به آموزش زبان انگلیسی با تاکید بر فرهنگ بومی۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰پروفسور جین اکستاممشاهده
۲۸۸تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره تکمیلی )۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمی , دکتر حامد صفایی‌پور , دکتر حسین شیخ رضاییمشاهده
۲۸۹صورتبندی مطالعه فلسفه سیاسی اسلامی در غرب۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر محسن رضوانیمشاهده
۲۹۰نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت حقوق انسانی زنان از منظر قرآن )۰۸ آذر ۱۳۹۶۰۸ آذر ۱۳۹۶ | ۱۴:۰۰دکتر شهریار نیازیمشاهده
۲۹۱نقد داستان کارگاه اول : نقد جامعه شناختی رمان۰۵ آذر ۱۳۹۶۰۵ آذر ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۰دکتر مریم عاملی رضاییمشاهده
۲۹۲شاهنامه و متون پهلوی۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰دکتر محمود جعفری دهقیمشاهده
۲۹۳ریسک فاکتورهای شناختی یادگیری آموزشگاهی؛ دوره اول: پردازش دیداری۳۰ آذر ۱۳۹۶۳۰ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سید روح الله شهابیمشاهده
۲۹۴ترجمه هم زمان تخصصى ( هم ردیف )۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۲۹۵صرف و نحو کاربردی۰۴ آذر ۱۳۹۶۰۴ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۰دکتر صالح زمانی جعفریمشاهده
۲۹۶تربیت مربی فلسفه برای کودکان و نوجوانان (دوره مقدماتی ) در شهر اصفهان۰۲ آذر ۱۳۹۶۰۳ آذر ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر مهرنوش هدایتی , دکتر سعید ناجی , دکتر روح الله کریمیمشاهده
۲۹۷معانی فلسفه در اندیشه یونانی۲۵ دی ۱۳۹۶۲۵ دی ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر سید نعمت‌الله عبدالرحیم‌زادهمشاهده
۲۹۸نگارش مقاله علمی - پژوهشی۱۲ بهمن ۱۳۹۶۰۹ بهمن ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۹دکتر نیره دلیرمشاهده
۲۹۹نظریه پردازی در حوزه مطالعات زنان ( با محوریت مدیریت و جنسیت زنان از منظر قران)۱۷ آبان ۱۳۹۶۱۷ آبان ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰دکتر شهریار نیازیمشاهده
۳۰۰راهکارهای انجام پژوهش¬های معتبر و مستند علمی- دانشگاهی ( به کمک منابع موجود در وب و چگونگی انتشار مقالات مستخرج از آن ) lمخصوص دانشجویان دانشگاه الزهرا۲۲ آبان ۱۳۹۶۲۲ آبان ۱۳۹۶ | ۰۰:۰۰ایوب نازیمشاهده