نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۳۴۱ مورد.
فرزندپروری معماری ذهن

فرزندپروری معماری ذهن

از ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

حقوق کودک

حقوق کودک

از ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

هوش مصنوعی و خطرات آن در دنیای ما

هوش مصنوعی و خطرات آن در دنیای ما

از ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ تا ۱۲ بهمن ۱۳۹۹

تفسیر بالینی آزمون هوش وکسلر

تفسیر بالینی آزمون هوش وکسلر

از ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۹

صورت بندی مساله در پژوهش

صورت بندی مساله در پژوهش

از ۰۶ اسفند ۱۳۹۹ تا ۰۶ اسفند ۱۳۹۹

جایگاه فلسفه، در مدیریت و محیط کسب و کار

جایگاه فلسفه، در مدیریت و محیط کسب و کار

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۹ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۹