نمایش ۱ تا ۹ مورد از کل ۳۰۶ مورد.
پرسش‌های مهم در فلسفه دین

پرسش‌های مهم در فلسفه دین

از ۲۲ مهر ۱۳۹۹ تا ۱۸ آذر ۱۳۹۹

حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ

حافظ خوانی: شرح و تحلیل غزلهای حافظ

از ۱۹ مهر ۱۳۹۹ تا ۲۴ آبان ۱۳۹۹

آموزش زبان‌ عبری کتاب مقدس– ترم اول

آموزش زبان‌ عبری کتاب مقدس– ترم اول

از ۰۸ مهر ۱۳۹۹ تا ۰۴ آذر ۱۳۹۹

تاریخ جایگزین

تاریخ جایگزین

از ۰۶ مهر ۱۳۹۹ تا ۰۷ مهر ۱۳۹۹