استاد کریم زمانی

استاد کریم زمانی

دوره های آموزشی مرتبط با مدرس


کارگاه آموزشی حرکت در جهان بینی مولانا

کارگاه آموزشی حرکت در جهان بینی مولانا

از ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

طبیعت و ماوراى طبیعت در غزلیات مولانا

طبیعت و ماوراى طبیعت در غزلیات مولانا

از ۲۸ تیر ۱۳۹۹ تا ۲۸ تیر ۱۳۹۹