دیدگاه¬های پدیدارشناسانه در فلسفه میان¬فرهنگی

مکان : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ : از ۱۲ تیر ۱۳۹۷ تا ۱۲ تیر ۱۳۹۷

تاریخ ثبت نام : از ۲۷ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰ تا ۱۱ تیر ۱۳۹۷ ساعت ۰:۰۰

طول دوره : ۹ ساعت ( ۳ جلسه ۳ ساعته ) ۱ روز

ظرفیت کل : ۲۰

روش های ثبت نام
۱ هزینه ثبت نام آزاد ۸۰۰٬۰۰۰ ریال
۲ اعضای هیات علمی حوزه و دانشگاه، همکاران پژوهشگاه، طلاب و دانشجویان ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
۳ ثبت نام کنندگان گروهی (حداقل ۵ نفر) ۶۰۰٬۰۰۰ ریال
۴ دانشجویان پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ۵۰۰٬۰۰۰ ریال

به نام خداوند جان و خرد

  • فرهنگ معاصر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری انجمن فلسفه میان فرهنگی ایران برگزار می کند:
  • دیدگاه­های پدیدارشناسانه در فلسفه میان­فرهنگی

جهان و اندیشه در نسبتی تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند و جهان میان­فرهنگی، اندیشه­ای میان­فرهنگی می­طلبد و اندیشه میان­فرهنگی، متناسب و متأثر از جهان میان­فرهنگی است. اما اندیشه­هایی که در جهان جدید، به مسائل و معضلات و البته امکانات جدید پرداخته­اند، به رشته­ها و شاخه­های علمی متفاوتی تعلق دارند. مطالعات و پژوهش­های متنوعی به خصوص در حوزه علوم اجتماعی و علوم فرهنگی رخ داده که یکی از مهم­ترین جلوه­های آن «مطالعات فرهنگی» استیکی از جلوه­های این فلسفه تمایزاندیش و میان­اندیش­، «فلسفه میان­فرهنگی» است.در خود فلسفه میان­فرهنگی نیز رویکردهای متفاوتی وجود دارد که هر یک، به طریقی به میانه اندیشیده­اند. عمده دیدگاه­ها در فلسفه میان­فرهنگی را می­توان به دیدگاه­های هرمنوتیکی و پدیدارشناختی تقسیم کرد. اما در این دوره، آن­چه رویکرد ما در تحلیل مسائل متأثر از آن بوده است، رویکرد پدیدارشناختی است فلسفه میان­فرهنگی نگاهی انتقادی به تاریخ خودمطلق­انگار غربی دارد و به نقد مرکزیت­­گرایی اروپایی می­پردازد. از حیث اجتماعی البته جنبش­های اجتماعی دهه شصت قرن بیستم تأثیر بسزایی در شکل­گیری این جریان داشته­اند، چنان­چه این جنش­ها در شکل­گیری بسیاری رشته­های علمی و سلسله مباحث دیگر نظیر «مطالعات جنسیت زنان»، «مطالعات پسااستعماری» و غیره نیز تأثیر داشته­اند.

سرفصل و محتوای آموزشی کامل دوره :

تمهیدی بر فلسفه میان فرهنگی

اندیشه برنهارد والدنفلس، پدیدار شناسی بیگانه

اندیشه ها ینریش رومباخ و گئورگ اشتنگر، پدیدار شناسی ساختار

دکتر رضا دهقانی

(پژوهشگر حوزه فلسفه میان فرهنگی دانشگاه وین )

با هدف افزایش دانش نظری در زمینۀ پژوهش­های میان­رشته­ای و میان­فرهنگی

و ارتقای مهارت عملی موضوعات میان فرهنگی از دیدگاه پدیدارشناسانه

شرکت در این دوره برای تمامی دانشجویان، متخصصان و علاقمندان علوم انسانی مفید است.

با ارائه گواهینامه معتبر و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای ارزش علمی و اداری و قابل ترجمه

مشاوره: 88624485

تهران- بزرگراه کردستان- نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)

مرکز آموزش های آزاد تخصصی علوم انسانی

عنوانساعت شروعساعت پایان
جلسه اول۰۸:۰۰ قبل‌ازظهر۰۶:۰۰ بعدازظهر

تعداد بازدید:۶۷۷